Projekty ESF


Poradenství a audit

Sociálním podnikům a organizacím ze sociálního sektoru obecně podáváme pomocnou ruku nejen v oblasti řízení organizace a podnikání, ale i přípravy podnikatelských záměrů, finančních plánů a projektových grantových žádosti.

 

Oblasti podpory

  • Pomoc s vypracováním podnikatelského záměru a finančního plánu – pro vlastní potřebu i jako součást grantové žádosti
  • Strategické, podnikatelské, finanční a marketingové řízení organizace
  • Komplexní či dílčí audit organizace
  • Grantové poradenství nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního podnikání a sociálních inovací
  • Pomoc s procesem a nastavením Evaluace organizace či projektu 
  • Poradenství v oblasti sociálních inovací