Projekt Šance pro rozvoj

Společnost THS CZ s.r.o. spolupracuje a podporuje projekt "Šance pro rozvoj", realizovaný společností OCCASIO o.p.s. ve spolupráci s Bankovním institutem vysokou školou, a.s. (BIVŠ). Projekt je zaměřen na mikrofinancování především sociálních podniků a NNO.

Společnost OCCASIO o.p.s. ve spolupráci s partnerem Bankovní institut vysoká škola, a.s. realizuje projekt „Šance pro rozvoj“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.02/D7.00005), financovaného z prostředků ESF. Projekt je zaměřený na pomoc mikropodnikatelům a sociálním podnikům v přístupu k financování formou vytvoření služby mikrofinancování. Součástí služby je zavedení jasných a etických pravidel nebankovního financování. 


Realizovaný mikrofinanční projekt podporuje tvorbu pracovních příležitostí a další pozitivní sociální dopady prostřednictvím mikrofinancování zaměstnavatelů podnikajících se sociálním přesahem a zaměstnávající osoby ohrožené na pracovním trhu. Zároveň propojuje potenciální zaměstnavatele se zdroji filantropického návratného kapitálu a vytváří tak uzavřený systém, v němž dostupný kapitál koluje mezi úspěšnými zástupci zaměstnavatelů a filantropy, poskytovateli kapitálu.